Publisert 14.02.2024

NVE gir konsesjon og varsler overtredelsesgebyr til Green Mountain på Hamar

NVE har gitt Green Mountain tillatelse til å bygge Heggvin transformatorstasjon, som skal forsyne det planlagte datasenteret ved Hamar med strøm. Samtidig har Green Mountain blitt varslet om at de kan få gebyr for å ha startet utbyggingen før tillatelsen var på plass.

Foto: Catchlight/NVE

Green Mountain Innlandet AS har fått konsesjon til å bygge og drive Heggvin transformatorstasjon. Fordi selskapet begynte å bygge anlegget før de hadde fått tillatelsen på plass, har NVE varslet om at vi vil vurdere å gi overtredelsesgebyr for ulovlig bygging.

– Det er alvorlig å begynne å bygge et elektrisk anlegg uten å ha tillatelse, det er brudd på energiloven, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i NVE.

Brudd på energiloven

Green Mountain har blant annet begynt å bygge transformatorfundamenter, kontrollbygg og mastestativer før konsesjonen ble gitt. NVE mener det ikke er snakk om etablering av midlertidige komponenter, selv om Green Mountain opplyser om at anleggene kan rives og arealene tilbakeføres. Etter NVEs vurdering foreligger det et brudd på bestemmelsen i energiloven § 3-1 om at elektriske anlegg ikke kan bygges uten konsesjon.

Green Mountain har frist til 13.mars 2024, for å uttalelse seg til NVEs varsel om overtredelsesgebyr.

Dette gis det tillatelse til å bygge

Green Mountain får både konsesjon til å bygge Heggvin transformatorstasjon og det elektriske anlegget inne i datasenteret. Videre har Elvia fått konsesjon til å bygge 300 meter lange jordkabler fra eksisterende Vang transformatorstasjon til Heggvin. Elvia får også tillatelse til å bygge nødvendige elektriske anlegg i Vang og Heggvin transformatorstasjoner.

Vang transformatorstasjon må utvides for å få plass til de nye elektriske anleggene. Fordi dette vil berøre dyrket mark har Elvia planlagt å reetablere dyrket mark i nærheten. NVE har satt krav om at dette skal gjennomføres i samråd med Hamar kommune.

Med vilkårene til konsesjonene mener NVE at de elektriske anleggene har begrensede konsekvenser. De største ulempene er i anleggsfasen, men virkningene er små i driftsfasen.

Kontakt

Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i miljøtilsynet 
Tlf: 92429961  

Ingrid Myrtveit, seksjonssjef for nettkonsesjoner 
Tlf: 95172725