Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.05.2022

NVE kalte inn kraftselskapene til møte om kraftsituasjonen i Sør-Norge

NVE har i dag avholdt et møte med de største kraftprodusentene om kraftsituasjonen i Sør-Norge nå og fram til neste vår.

Kraftsituasjonen i Sør-Norge er for tiden krevende, med lave fyllingsgrader selv for årstiden, høye brenselspriser, høye strømpriser og en urolig og uoversiktlig situasjon internasjonalt. Dette kan gi en krevende kraftsituasjon også neste vinter. NVE har i dag derfor avholdt et møte med kraftselskapene som forvalter det meste av magasinkapasiteten i Sør-Norge.

- Det er kraftselskapene som har ansvaret for å foreta de løpende beslutningene om disponeringen av vannkraften gjennom året. Formålet med dagens møte var å høre selskapenes vurderinger av situasjonen nå og fram mot neste vår, og å formidle våre vurderinger. Vi ønsket å minne om ansvaret selskapene har for å forvalte vannkraftressursene våre på en samfunnsmessig god måte, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

- Mye kan endre seg de neste månedene. Det kan regne mye, og ting kan normaliseres internasjonalt. Men vi bør også være forberedt på at det ikke skjer. Med en så uoversiktlig situasjon internasjonalt, kan vi ikke utelukke et scenario med reell energiknapphet i Europa, sier Lund.

NVE har som energimyndighet ansvar for forsyningssikkerheten og er rasjoneringsmyndighet i Norge. Siden september i fjor har NVE vært i det laveste beredskapsnivået «Økt årvåkenhet» som innebærer at vi har fulgt kraftsituasjonen nøye, og vi har rapportert jevnlig til Olje- og energidepartementet.

Statnett har ansvaret for systemdriften og det operative ansvaret for å håndtere perioder med en anstrengt kraftsituasjon. NVE avholdt tidligere denne uken også et møte med ledelsen i Statnett for å høre deres vurderinger av kraftsituasjonen i Sør-Norge.

Kontakt
NVE pressevakt
Epostpressevakt@nve.no
Tlf: 48 99 76 67 (ikke sms)