Publisert 29.01.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Norge importerte mer enn vi eksporterte i 2019, men bare så vidt

Høy vindkraftproduksjonen i våre naboland bidro til at Norge i 2019 importerte mer strøm enn vi eksporterte. Det er første gang siden 2010. Sammen med en mild avslutning på året bidro det til lavere strømpriser i Norge.

Norge importerte i 2019 mer strøm enn vi eksporterte, men bare så vidt. Nettoimporten ble på 0,1 TWh. Det er første gang siden 2010 at Norge ikke er nettoeksportør av kraft. 

– Spesielt Sverige, men også Danmark og Tyskland, hadde en økning i vindkraftproduksjonen i 2019. Norge er et land med mye regulerbar vannkraft, og fikk derfor muligheten til å spare på vannet og heller importere billig vindkraft, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug.

Lavere strømpriser i Norge

En unormalt mild og våt desember ga områdepriser ned mot 30 øre/kWh ved utgangen av året, noe som er lavt for denne årstiden. Trenden med synkende priser har fortsatt inn i 2020 i både Norge og resten av Norden.

– Fortsetter været slik det har vært de siste ukene vil vi kunne oppleve lavere priser enn normalt inn mot våren når snøsmeltingen starter, sier Skrivarhaug.

Gjennomsnittlig strømpris var 38 øre/kWh i Norge i 2019. Året startet med en pristopp i januar hvor strømprisene nådde sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/2011. Videre inn i året sank prisene noe, og året endte med relativt lave priser for årstiden.

6,7 TWh mer vind i Norden

2019 ble nok et rekordår for vindkraft, både for Norge og Norden. Foreløpige tall viser at Norge produserte 5,5 TWh vindkraft i 2019, en økning på 1,6 TWh (42 prosent) fra året før. I Norden totalt ble det produsert 45,2 TWh fra vindkraft, en økning på 6,7 TWh (17 prosent).

– Den store økningen i vindkraftproduksjon har sammenheng med utbygging av mange nye vindkraftverk i både Norge og Sverige. I Norge økte vindkraftkapasiteten med rundt 750 MW i 2019, og er antatt å øke med opp mot det dobbelte i 2020, avslutter Skrivarhaug.

Les kvartalsrapport for kraftmarkedet, 4. kvartal 2019 her

Kontaktpersoner

Førstekonsulent Silje Tellervo Jelsness
Epost sitj@nve.no

Seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth
Epost aasv@nve.no