Publisert 08.05.2023

Kvartalsrapport for kraftsituasjonen i første kvartal 2023

Fortsatt høye kraftpriser i første kvartal

Kraftsituasjonen i første kvartal var fortsatt preget av høye kraftpriser, selv om prisene gikk ned sammenlignet med kvartalet før. Sammenlignet med første kvartal i 2022 var kraftprisene lavere i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5), mens de mer enn doblet seg i Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4). Bedret ressurssituasjon i sørlige Norge og fallende gasspris var noen av faktorene som påvirket kraftprisene i kvartalet. Det var fortsatt betydelige prisforskjeller mellom områdene nord og sør i Norge. Det skyldes at det ikke var tilstrekkelig nettkapasitet mellom områdene til å gi like priser i hele landet.

Kvartalsrapporten for første kvartal er publisert i et nedskalert format.   

Kontakt

Overingeniør Hege Bruvik Kvandal
Epost: hekv@nve.no