Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.05.2017 , sist oppdatert 28.08.2020

Elektrisitet fra ren vannkraft til en hel nasjon på rekordtid

Etter massiv vannkraftutbygging i Bhutan, har nå alle tilgang på strøm. På 14 år har Bhutan gått fra 30 prosent til 100 prosent elektrifisering. Fjellandet i Himalaya har også blitt en eksportør av ren vannkraft til India. Dette gir gode inntekter til Bhutan, og gjør at India kan fase ut forurensende kraftproduksjon. NVEs bidrag i det Norsk-Bhutanske energisamarbeidet er i ferd med å avsluttes.

For 14 år siden hadde bare 30% av innbyggerne i Bhutan tilgang på strøm. Etter masiv vannkraftutbygging er landet 100% elektrifisert og kan eksportere ren vannkraft til India.

- Bhutan har like store vannkraftressurser som Norge, men var likevel et av verdens fattigste land. Nå har Bhutan lykkes med å sikre strømtilgang til hele landets befolkning, sier energi- og vassdragsdirektør Per Sanderud.

Siden 2002 har NVE, med finansiering fra Norad, hatt et tett samarbeid med Bhutan for å elektrifisere landet og legge til rette for langsiktig eksport av fornybar energi til India. Siden 90-tallet, har vi også bistått i utvikling av varsling av naturfare, måling av isbreer og etablering av hydrologisk datamodell for landet. Andre aktører har også bidratt til at Bhutan har nådd sine mål.

Vannkraften øker velferden
Samarbeidet har bidratt til mange viktige resultater for utviklingen av vannkraft og dermed velferd i Bhutan. NVE har blant annet bidratt til utvikling av nasjonale planer for utbygging av vannkraft og bidratt til planlegging av flere vannkraftanlegg. Landet har nå fått på plass grunnleggende kapasitet, kunnskap og kompetanse som legger grunnlaget for et helhetlig og selvstendig system for vannkraftutbygging, strømforsyning, eksport av fornybar energi.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud deltok sammen med Norges ambassadør i Bhutan Nils Ragnar Kamsvåg på en seremoni i hovedstaden Thimpu 25. april for å markere et langt og vellykket samarbeid.

- Det har vært en viktig ledesnor i prosjektet at bhutanerne skal gjøre jobben selv, med tett coaching fra NVE-ansatte, understreker Sanderud.

 

Fakta: Viktige resultater fra samarbeidet:

  • Et solid regelverk trygger Bhutan som vannkraftnasjon i fremtiden Utvikling av et forutsigbart regelverk i energisektoren er nå tilpasset lokale forhold. I tillegg er det utviklet en rekke veiledninger til gjeldende lov og forskriftsverk som sikrer forutsigbare rammevilkår for investeringer i fornybar energi.
  • Riktig prising av strøm Alle bhutanere har i dag tilgang til strøm. Regulatoren BEA (Bhutans svar på NVE) har fått på plass utregningskalkyler for å finne ut hva dette skal koste. Det koster mye i et nyetablert vannkraftland. Regjeringen subsidierer prisene, etter råd fra regulator, slik at alle innbyggere og næringsliv har mulighet for å betale. Dette innebærer for eksempel 100 kWh gratis strøm per måned for de fattigste i Bhutan som typisk lever på landsbygda.
  • Utdanning er en nøkkel Samarbeidet har lagt vekt på lokalt eierskap og involvering. Utdanning ved NTNU i Trondheim, på Master-nivå, har derfor vært et sentralt og viktig bidrag til utvikling av egenkompetanse.
  • Datakvalitet for bedret varsling av naturfare Innsamling og kvalitetssikring av hydrologisk data for å kunne levere god varsling av naturfare slik som jøkulhlaup og flom. Varslingssystem som varsler de mest utsatte områdene for flom. De innsamlede dataene har også gitt avgjørende grunnlag for utviklingen av vannkraftkraft

Kontaktpersoner:

Ørnulf Strøm, underdirektør, seksjon for ren energi i Norad, 23 98 01 59/980 24 099 e-post Ornulf.Strom@norad.no