Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.01.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Det bygges mye ny kraftproduksjon i Norge

I løpet av 2019 ble det ferdigstilt 2,3 TWh kraftproduksjon fra nye vann- og vindkraftprosjekter i Norge. Det er høy byggeaktivitet av nye prosjekter og det er registrert 11 TWh ny kraft under bygging ved utgangen av 2019.

I 2019 ble det registrert 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon fra fem utbygde kraftverk. I tillegg ble det satt i drift vindturbiner med en samlet normalårsproduksjon på 0,9 TWh i vindkraftverk som fremdeles er under bygging. Ved utgangen av 2019 er samlet installert effekt på 2,4 GW og normalårsproduksjon på 7,7 TWh.

Det er mange nye vannkraftverk, men de gir til sammen mindre energi enn vindkraftverkene

Det er også satt i drift 0,6 TWh ny vannkraftproduksjon fordelt på 25 små vannkraftverk og ni opprustings- og utvidelsesprosjekter. Det utbygde vannkraftsystemet har en samlet installert effekt på 32,7 GW og midlere årsproduksjon på 135,6 TWh ved utgangen av fjoråret.

Det ble satt i drift mindre kraft i 2019 enn i 2018

Sammenlignet med 2018 er det en liten nedgang i ny kraftproduksjon. I 2018 det ble satt i drift 2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon.

Det vil bli satt i drift mye nye kraftproduksjon framover

Ved utgangen av 2019 er det registrert at 98 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør dette 11 TWh ny kraftproduksjon. Sammenlignet med utgangen av 2018 er det en økning på 1,8 TWh.

 

Les kvartalsrapport for 4. kvartal 2019 her (pdf).

Les kvartalsrapporter for hele 2019 her

 

Kontaktinformasjon

Seming Haakon Skau, shs@nve.no