Publisert 18.06.2018 , sist oppdatert 18.08.2023

Kvikkleirerapporter for Nordreisa kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnes detaljutredninger av kvikkleiresoner som ikke er gjort tilgjengelig på nettsidene, blant annet rapporter som ikke er meldt inn til NVE.

2202 Spåkenes Nordre

Vurdering 02.11.2022 | Uavhengig kvalitetssikring 03.02.2023

2206 Nordkjosen

Vurderingsnotat 25.06.2022 | Grunnundersøkelse 31.08.2020 | Grunnundersøkelse 19.11.2021 |

2207 Galsomelen

Vurdering 15.05.2023 | Vurdering 10.05.2023 | Uavhengig kvalitetssikring 22.06.2023 | Grunnundersøkelser ligger i NADAG

2837 Høgegga

Vurdering 19.1.2023

 

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.