Publisert 12.01.2018 , sist oppdatert 05.10.2022

Kvikkleirerapporter for Meråker kommune

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.