Publisert 31.01.2022 , sist oppdatert 13.09.2022

Kvikkleirerapporter for Suldal kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Det er ikkje utført oversiktskartlegging i din kommune.

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2090 Hauga
Datarapport 2.3.2015 (10 MB) | Vurderingsrapport 2.3.2015 (2 MB) | Vurderingsrapport 7.5.2015 (10 MB) | Sikringstiltak 20.12.2016 (10 MB)  | Reevaluering av faresone etter tiltak 28.03.3022 (1 MB)

2660 Trædet
Datarapport 23.02.2022 (10 MB) | Vurderingsrapport 07.09.2022 (1 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.