Publisert 09.07.2018 , sist oppdatert 21.09.2023

Kvikkleirerapporter for Bodø kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2166 Mælen
Grunnundersøkelser 04.11.2015 | Vurdering 11.05.2016 | Kvalitetskontroll 01.06.2016

2292 Oteråga stasjon
Vurdering 22.5.2019 (4 MB)

2723 Yttervikbukta, 2724 Helsan sør

Vurdering 19.09.2023

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.