Publisert 28.02.2019 , sist oppdatert 16.05.2023

Kvikkleirerapporter for Rauma kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Faresoner fra oversiktskartlegging: 2371, 2375-2392, 2394, 2428  

Vurderingsrapport 12.12.2019 (409,2 MB) | Grunnundersøkelser del 1 30.06.2019 (70 MB) | Grunnundersøkelser del 2 30.06.2019 (89,7 MB) | Grunnundersøkelser 25.09.2015 (4,5 MB) | Befaring 10.08.2019 (136,2 MB)

I henhold til vurderingsrapporten er det utarbeidet to typer aktsomhetskart innenfor kartleggingspolygonene vist i kartapplikasjonen under.

  • Aktsomhetskart-marin leire – viser områder der det kan finnes marine avsetninger og eventuelt kvikkleire og er viktig for geoteknisk vurdering med hensyn på lokalstabilitet (basert på NGUs løsmassekart og «Mulighet for marin leire»)
  • Aktsomhetskart-områdeskred – viser områder det kreves geoteknisk vurdering i forbindelse med vurdering av områdeskred i areal- og byggesaker (bygger på Aktsomhetskart-marinleire).

Last ned SHP-filer(zip)

Last ned SOSI-filer(zip)

Trykk her for å se på kart som viser aktsomhetsområdene.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.