Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Nannestad kommune

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.