Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Lørenskog kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2426 Hovelsrud
Vurdering 18.8.2019 (16.4MB)

2503 Gamleveien
Grunnundersøkelser 06.03.2020 (9 MB)Vurdering 27.04.2020 (3 MB) 

2630 Østbyenga
Grunnundersøkelser 03.12.2021 (40 MB) | Supplerende grunnundersøkelser 23.02.2021 (48 MB) | Vurderingsrapport 20.12.2021 (22 MB) | Kvalitetssikring 20.12.2021 (3 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

 

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.