Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Gjerdrum kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Forenklet soneutredning 2022-2024 (pågående):

Befaring april 2022 (124,8 MB)

Grunnundersøkelser april 2022 (17,8 MB)

Delleveranse 1 Innledende vurderinger (79,6 MB)

85 Fjelstad (delt, ny sone 2744 Fjelstad vest) 

Grunnundersøkelser 24.6.2022 (39 MB) | Vurdering 16.9.2022 (54 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (0,5 MB)

93 Kyken
Grunnundersøkelser 24.6.2022 (39 MB) | Vurdering 16.9.2022 (54 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (0,5 MB)

94 Ingelstun (tidl. del av 94 Ask vestre og 470 Hønsisletta)
Grunnundersøkelser 24.6.2022 (39 MB) | Vurdering 16.9.2022 (54 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (0,5 MB)

98 Askjordet
Vurdering 16.9.2022 (54 MB)

470 Hønsisletta sør (tidl. Hønsisletta)
Grunnundersøkelser 24.6.2022 (39 MB) | Vurdering 16.9.2022 (54 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (0,5 MB)

471 Berger
Vurdering 28.06.2022 (63 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 11.08.2022 82 MB)

2717 Fjellgrinda / Fjellinna vest (tidl. del av 471 Berger og 94 Ask vestre)
Vurdering 28.06.2022 (63 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 11.08.2022 82 MB) | Grunnundersøkelser 24.6.2022 (39 MB) | Vurdering 16.9.2022 (54 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (0,5 MB)

2744 Fjelstad vest
Grunnundersøkelser 24.6.2022 (39 MB) | Vurdering 16.9.2022 (54 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (0,5 MB)

2745 Hønsigutua sør (tidl. del av 85 Fjelstad og 93 Kyken)
Grunnundersøkelser 24.6.2022 (39 MB) | Vurdering 16.9.2022 (54 MB) | Uavhengig kvalitetssikring (0,5 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

 

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.