Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Frogn kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

 

2108 Odalsbekken nord
Grunnundersøkelser 06.09.17  | Vurdering 01.06.21 | Uavhengig Kvalitetssikring 02.06.21 | Grunnundersøkelser 29.10.21 | Vurdering 03.04.22 | Stabilitetsberegninger 27.01.22 | Uavhengig kvalitetssikring 05.04.22

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.