Publisert 15.07.2022 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Aurskog-Høland kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.