Konsesjonssak - NVE

Brevik transformatorstasjon - søknad om konsesjon og ekspropriasjon

Tiltakshaver
LEDE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202017054
Status
Høring
Dato
07.05.2021
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Porsgrunn

Høringsfrist: 15.06.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 202017054" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

NVE har mottatt søknad fra Lede AS om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for utvidelse av Brevik transformatorstasjon.

Det søkes om konsesjon for etablering av en ny stasjonsbygning på tomten til Brevik transformatorstasjon. Det skal også etableres nye jordkabelanlegg fra stasjonen til eksisterende apparatanlegg. Begrunnelsen for tiltaket er vesentlig økt effektbehov hos Norcem Brevik tilknyttet et planlagt CO2-fangstanlegg. Det søkes om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse. 

Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.