Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.07.2021

Norsk kvotekurve sendes på høring

Forslag til teknisk justering av den norske kvotekurven er sendt på høring 02.07

Olje- og energidepartementet sendte 2. juli ut forslag til endringer av den norske kvotekurven på høring. Frist for innspill til høringen er 31.08.2021.

Mer informasjon om høringen finner du her .