Publisert 13.06.2016 , sist oppdatert 18.06.2021

Ny veileder om skogrydding i kraftledningstraseer

Hensikten med den nye veilederen er å gjøre det lettere å ta hensyn til både forsyningssikkerhet og miljø ved skogrydding under kraftledninger.

Målgruppen for veilederen er nettselskaper, eiere av kraftledninger, grunneiere og de som planlegger og utfører skogrydding under kraftledninger.


- Trær som faller på kraftledninger er en vanlig årsak til strømbrudd i Norge. Hvordan skogryddingen utføres under og langs kraftledninger har betydning for forsyningssikkerheten til norske strømkunder, sier avdelingsdirektør for tilsyn og beredskap Ingunn Åsgard Bendiksen. Hun legger til at kraftledningenes virkning på landskap og miljø er avhengig av hvordan skogryddingen utføres. Ryddebelter i skogsområder er med på å framheve kraftledninger som et teknisk inngrep i landskapet.


Den nye veilederen tar for seg hvilke retningslinjer NVE har for hvordan vegetasjon bør ryddes under kraftledninger for å ivareta hensynet til forsyningssikkerhet og miljø innenfor gjeldende lovverk. I veilederen finner man også beskrivelse av gjennomføring av skogryddingen og eksempel på rydde- og skjøtselsplan med mer.


- Forsyningssikkerhet, økt tilvekst av skog og klimaendringer gjør at vegetasjon vil være en viktig utfordring for kraftbransjen også i årene som kommer. Det er derfor viktig at skogrydding blir planlagt, organisert, utført og fulgt opp på en systematisk måte, understreker Åsgard Bendiksen.


Veilederen ble presentert under NVEs beredskapskonferanse Energiberedskap 2016 i Stavanger 25. – 26. mai.

Last ned NVE veileder 2/2016 Skogrydding i kraftledningstraséer her


Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen, telefon 922 68 070
Overingeniør Olav Haaverstad, telefon 416 79 196