Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 18.06.2021

Termisk kraft

Termisk kraftproduksjon, også kalt varmekraft, har i Norge et begrenset omfang. Installert kapasitet for varmekraftproduksjon i Norge utgjør om lag 700 MW, dersom vi ikke inkluderer reservekraftverkene.

Reservekraftverkene har en samlet kapasitet på 300 MW. Faktisk produksjon de siste årene har vært om lag 3,5 TWh per år. Det tilsvarer omtrent 2,5 % av den norske kraftproduksjonen. Den største delen av dette kommer fra gasskraftproduksjon på Melkøya og Mongstad.

Termiske kraftverk i Norge er basert på naturgass, gass eller varme fra industrielle prosesser og avfallsforbrenning.

Opplysningene er hentet fra blant annet konsesjonssøknader, kraftsystemutredninger og Fosweb. Oversikten kan være mangelfull for anlegg under 1 MW. Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger og korreksjoner. Tilbakemeldinger kan sendes til Maria Sidelnikova

 

Brensel Installert effekt [MW]
Naturgass 473
Varmegjenvinning 98
Avfallsforbrenning 95
CO gass 14
Bark, returfiberavfall, slam, rivningsvirke og olje  12
Biogass fra avfall 5
Flis fra impregnert tre, avfallsforbrenning 2
Biogass 0,15

 

 

Kontaktperson

Rådgiver Maria Sidelnikova
tlf: 22 95 98 92