Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.09.2019 , sist oppdatert 29.06.2021

Effektuttak

Maksimalt strømforbruk per time har vokst med 33 prosent siden 1990

NVEs langsiktige energianalyser handler ofte om årlig energibruk eller årlig strømforbruk, men i mange sammenhenger er det mer interessant å se på forbruk i korte perioder som en time, eller kortere. For eksempel i analyser av overføringsnettet for strøm. For strømnettet er det maksimalforbruket av strøm i løpet av en time som er viktig. Maksimalforbruket er summen av strømforbruket til alle forbrukere i et område, eller landet, og måles normalt i MWh. Forbruk per time omtales ofte som effektforbruk.  

I 1990 var det maksimale strømforbruket i Norge 18 420 MWh. Den siste toppen ble satt 21. januar i 2016, mellom klokka åtte og ni på morgenen. Da ble det maksimale strømforbruket i Norge målt til 24 485 MWh. En oppgang på 33 prosent siden 1990. I Norge oppstår dette maksimale forbruket normalt på en kald vinterdag, mellom åtte til ti på morgenen. Grunnen til dette er at husholdninger og yrkesbygg bruker mye strøm til oppvarming på kalde vinterdager, samtidig som de fleste arbeidsplasser er i full aktivitet klokka åtte om morgenen. Industrien bruker mye strøm. I tillegg til dette står mange varmtvannstanker i husholdningene og varmer opp nytt varmt vann etter at folk har dusjet om morgenen.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Dag Spilde, dsp@nve.no

Seksjonssjef:
Ane Torvanger Brunvoll, atbr@nve.no