Pressetelefon (ikke sms):

489 97 667

E-post: kom (@) nve.no

Varslingstjenester

Flomvarsling kl 08.00-21.00 alle dager, tlf 404 36 000 (ikke sms)

Snøskredvarsling kl 07.00-20.00 alle dager, tlf 488 80 100 (ikke sms)

Jordskredvarsling kl 08.00 - 21.00 alle dager, tlf 400 28 777 (ikke sms)

Fjellskredovervåkingen, tlf. 474 55 454 (ikke sms)

Vi registrerer alle mediehenvendelser (media, navn, telefon og e-post) i verktøyet CIM. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å følge opp og evaluere henvendelsene.

Vår kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir deg rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak.

Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet, og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.

 

Direkte henvendelser til NVE om innsyn rettes til:
innsyn@nve.no

Ansvarlig redaktør: Arne Søiland (arso@nve.no)

Redaktør: Erik Rose Johnsen (erjo@nve.no)

NVEs ledelse - bilder til nedlasting

Vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth
(fung.)

Pressebilde

Telefon: 22 95 93 10, mob: 917 05 811
Epost: abl@nve.no 

Kommunikasjonsdirektør Arne Søiland (fung.)

Pressebilde

Mobil: 402 10 150
E-post: arso@nve.no

Direktør Christine Elisabeth Kiste
(Administrasjon)

Pressebilde

Telefon: 22 95 93 80, mob: 412 16 675
Epost: cek@nve.no

Direktør Ove Flataker
(Reguleringsmyndigheten for energi)

Pressebilde 

Telefon: 22 95 94 30, mob:952 02 620
Epost: ofl@nve.no

Direktør Anne Vera Skrivarhaug
(Energi)

Pressebilde

Telefon 22 95 93 50, mob:415 11 537
Epost: avs@nve.no

Direktør Rune Flatby
(Konsesjon)

Telefon: 22 95 90 88, mob: 416 78 203
Epost: rfl@nve.no

 

Direktør Morten Johnsrud
(Hydrologi)

Pressebilde

Telefon: 22 95 92 02, mob: 930 40 340 
Epost: moj@nve.no

Direktør Grete Helgås
(fung. Skred og vassdrag)

Pressebilde

Telefon: 22 95 73 30, mob: 916 99 410
Epost: ghe@nve.no

Direktør Ingunn Bendiksen
(Tilsyn og beredskap)

Pressebilde

Telefon: 22 95 90 75, mob: 922 68 070
E-post: IAB@nve.no