Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.03.2017 , sist oppdatert 16.06.2021

Verdens vanndag

FNs Verdens vanndag er 22. mars. Årets internasjonale tema er «Wastewater».

NVE er medarrangør til et seminar som finner sted i Forskningsparken i Oslo

Dette er et tidligere arrangement
Sted:
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo
Dato:
22. MARS 2017
Frist:
20.03.2017