Publisert 07.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Forbygning mot erosjon i Nidelva ved Arildsløkken i Trondheim

Arildsløkken ligger ved Nidelva ved dagens Nidareid gangbru i Trondheim by. Like ved brua finnes spor etter gamle sikringstiltak i form av flere pålerekker i elvekanten. Disse ble anlagt for å beskytte byen mot erosjonens virkninger, og for å hindre at Nidelva tok seg et annet løp ut i Trondheimsfjorden.

”pæler”, skrått utstående ”serpentiner” og ”pakverk med faskiner” langs elvebredden — Foto: Asbjørn Osnes, NVE, 2004

”I tidligere Tid” fryktet man at Nidelva skulle ta en snarveg ut i Trondheimsfjorden. Derfor ble det allerede etter en storflom i 1730 bygd et sikringsanlegg ved Arildsløkken. Anlegget beskrives som ”pæler”, skrått utstående ”serpentiner” og ”pakverk med faskiner”. Anlegget ble reparert og forsterket etter flommer i 1830-årene. Anlegget fungerer som erosjonssikring den dag i dag. Saken er utførlig beskrevet i Kanalvæsenets historie.

Relatert informasjon

Kart

Vurdering og kilder

Pålerekken fra 1730 i Nidelva ved Arildsløkken, sentralt i Trondheim by, er det eldste beskrevne og fortsatt fungerende sikringsanlegg langs norske elver. Som vassdragsteknisk kulturminne har det derfor meget stor verdi.

Litteratur:

  • Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. Oslo, Norges vassdrags- og energiverk.
  • Kanalkontoret, 1881-1888. Kanalvæsenets Historie Bind IX. Kristiania,
  • Osnes, A., 2007. Flom -og rassikring. Nidelva, Trondheims hjerte. Trondheim, Vitenskapsmuseet, Bli med ut! ; 7, s. 50-54.