Publisert 03.06.2019 , sist oppdatert 18.06.2021

Samarbeid er nøkkelen til å forbedre og håndtere IKT-sikkerhet og hendelser i kraftbransjen

Samarbeid er nøkkelen til å forbedre og håndtere IKT-sikkerhet og hendelser i kraftbransjen. Det er konklusjonen i en ny rapport utarbeidet av NUPI. De har sett på utfordringer knyttet til digitalisering, privatisering og globalisering av kritisk infrastruktur, som kraftsystemet.

Forskingsprosjektet fant at små nasjoner som Norge og Finland har et konkurransefortrinn i form av tillit og samarbeidspotensiale. Eksempler på gode samarbeidsarenaer er samarbeidet mellom NVE og KraftCERT og det nordisk beredskapssamarbeidet gjennom NordBER.

På den andre siden sliter små land med kapasitetsbegrensninger når det gjelder hendelseshåndtering.

NUPI peker på tre trender som utfordrer kritisk infrastruktur:

  • Kritisk infrastruktur blir i økende grad digitalisert, og sikkerheten til kritisk infrastruktur dreier seg stadig mer om IKT-sikkerhet. 
  • De kritiske funksjonene befinner seg ofte i private hender, men viktigheten de har for moderne stater gjør at sikkerheten handler om mer enn økonomiske tap.
  • Kritisk infrastruktur er i økende grad sammenkoblet og globalisert: kraftledninger og kommunikasjonsnett spenner over landegrenser. 

NVE har sammen med Statnett og Telenor finansiert et FOU-oppdrag der NUPI har sett nærmere på disse problemstillingene og sammenlignet politikk og praksis i Norge, Finland og UK.

Last ned hele rapporten “Comparing Cyber Security. Critical Infrastructure protection in Norway, the UK and Finland”. (ekstern lenke)

 

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Eldri Holo, tlf. 22 95 92 60

Sjefingeniør Janne Hagen, tlf. 22 95 90 95