Kraftsituasjonen veke 51 og 52 2018 - NVE

Høg nettoimport i juleveka.

I veke 51 var det høgt forbruk og lite vindkraftproduksjon i Norden, noko som bidrog til ein auke i kraftprisane i dei nordiske elspotområda frå veka før. I veke 52 medverka mildvêr og juleferie til lågare forbruk, samstundes som vindkraftproduksjonen i Sverige og Danmark gjekk opp kraftig.

Mindre behov for regulerbar kraft bidrog til at systemprisen i Norden gjekk ned ti prosent frå veke 51 til veke 52, medan kraftflyten mellom Noreg og utlandet snudde frå nettoeksport til nettoimport.

Førebelse tall for 2018 visar at kraftforbruket i Noreg var 135,4 TWh, medan produksjonen blei 145,7 TWh. Kraftforbruket auka med 2,5 TWh frå rekorden i 2017, medan produksjonen sokk med 2,5 TWh. Nettoeksporten hamna på om lag 10 TWh, ned frå 15 TWh året før.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 51 og 52 her. (PDF)