Publisert 03.06.2020

Kraftsituasjonen veke 22, 2020

Mykje tilsig til magasina og historisk låge kraftprisar i Noreg

Kraftprisane i heile Norge fall til historisk låge nivå førre veke. De viktigaste drivarane for dei låge prisane er at snøsmeltinga er i gang og at magasina byrjar å fyllast opp.

Det var ein tydeleg prisskilnad mellom nordlege og sørlege delar av Noreg førre veke. Gjennomsnittleg vekespris var på 5,20 øre/kWh for Midt- og Nord-Noreg, medan Sør- og Vest-Noreg hadde ein pris på 2,59 øre/kWh. I Vest- og Sør-Noreg var prisen for denne veka den lågaste sidan år 2000.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 22, 2020 

Kontaktpersonar

Avdelingsingeniør Martin Haug
E-post: mhau@nve.no

Seksjonssjef Sigrun Kavli Mindeberg
E-post: skmi@nve.no