Publisert 03.10.2022

Folkemøte og høring om ny kraftledning mellom Frei og Averøy

Nettselskapet Mellom har søkt om å bygge en 132 kV kraftledning mellom Rensvik transformatorstasjon og Engviklia i Møre og Romsdal. NVE har sendt saken på høring og arrangerer folkemøte den 5. oktober.

Foto: Stig Storheil/NVE

Ledningen mellom Rensvik på Frei og Engviklia på Averøy vil bli 12,8 km lang og planlegges bygd i samme trasé som dagens ledning. Nettselskapet har også søkt om å rive den eksisterende ledningen, og installere et nytt bryterfelt inne på Rensvik transformatorstasjon.

Behov for oppgradering

Begrunnelsen for søknaden er å fornye en kraftledning som nærmer seg slutten av levetiden, og forsterke forsyningen til Bruvoll transformatorstasjon i Averøy kommune.

Tiltaket som Mellom nå søker konsesjon for er det andre av tre planlagte trinn i oppgradering av regionalnett i området. Første trinn fikk konsesjon i 2017.

Folkemøte på onsdag

NVE arrangerer folkemøte på Rensvik samfunnshus på Frei den 5. oktober kl. 19. Adressen er Rensvikstubben 1, 6520 Frei. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Mellom vil orientere om prosjektet. Alle er velkomne til møtet.

Saksdokumenter er tilgjengelig på NVEs nettsider. Her finnes også skjema for høringsinnspill. Vi ber om at alle høringsinnspill sendes oss innen fristen 4. november 2022.

Kontakt

Randi Osen, saksbehandler
Tlf. 22 95 92 74