Publisert 20.05.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Solkraftmarkedet i Norge doblet seg fra 2018 til 2019

I løpet av 2019 ble det installert over 51 MW med solceller i Norge. Dette er mer enn dobbelt så mye som året før, da det ble installert 23,5 MW. Samlet sett var det installert om lag 120 MW med solceller i Norge ved utgangen av 2019. Over 100 MW er tilknyttet strømnettet.

foto: Erik Due, NVE

Tallene fra 2019 viser at om lag 60 prosent av solcellekapasiteten ble installert på nærings- og industribygg, og 35 prosent ble installert hos private husholdninger. Totalt sett ser vi med dette at solcellekapasiteten i Norge har åttedoblet seg siden utgangen av 2015.

- Om vi bare ser på solcellekapasiteten som er knyttet til strømnettet i Norge er den nå mer enn 30 ganger så stor som i utgangen av 2015. I løpet av fire år har den økt fra rundt 3 MW til over 100 MW. Veldig enkelt regnet betyr dette at midt på dagen, en klar sommerdag, kan solcellene i Norge dekke strømforbruket til 100 000 boliger, sier avdelingsingeniør i NVE, Jarand Hole.

Kunnskap om kraftproduksjon

NVE skal ha et godt kunnskapsgrunnlag om kraftsystemet og kraftproduksjon i Norge, og vi jobber spesielt med å heve kvaliteten på dataene som omhandler solkraft. Som en del av dette arbeidet har vi i år vært med på å samle inn tall fra det norske solkraftmarkedet i 2019. Dette har vi gjort i samarbeid med Solenergiklyngen.

- Solcelleanlegg installeres spredd på tusenvis av tak rundt om i landet, dette fører med seg både fordeler og utfordringer. NVE ønsker å ha så god oversikt over denne ressursen som mulig, slik at vi kan legge til rette for å utnytte fordelene, og løse utfordringene på en best mulig måte, sier Hole.

Mer om undersøkelsen

Tallene er hentet inn gjennom en markedsundersøkelse utført av Multiconsult på oppdrag fra Solenergiklyngen og NVE. For mer detaljert underlag fra markedsundersøkelsen, kontakt Jarand Hole på jho@nve.no.

 

Kontaktperson

Jarand Hole, avdelingsingeniør
mobil: 417 55 723
epost: jho@nve.no.