Publisert 30.03.2017 , sist oppdatert 28.08.2020

Oppgang i industrien gir økt strømforbruk

En ny rapport fra NVE viser at den samlede energibruken i Fastlands-Norge vil ha en moderat økning frem mot 2020. Samtidig vil bruken av strøm øke sterkt som følge av en oppgang i industrien og reduksjon i bruk av fossile energivarer. Viktige bidrag til økning i strøm er pilotanlegget for aluminium på Karmøy, utvidelser av gassanlegget på Nyhamna og elektrifisering av oljefelt på Utsirahøyden. Også økt elektrifisering av transportsektoren og flere datasentre vil bidra til oppgang i strømforbruket.

Rapporten fra NVE viser at mens strømforbruket i Fastlands-Norge bare økte med 5,6 prosent på femten år fra 2000 til 2015, så ser dette ut til å endre seg fremover. Allerede fra 2015 til 2016 steg strømforbruket betydelig, med en oppgang på 2,7 prosent. Denne utviklingen ser ut til å fortsette, da mye tyder på oppgang i strømforbruket i de fleste næringer og sektorer. Totalt kan disse endringene bidra til at strømforbruket i Fastlands-Norge kan øke med over 8 prosent fra 2015 til 2020, ifølge anslagene til NVE. Det er viktig å understreke at 2015 var et relativt mildt år og utetemperaturen vil påvirke hva det endelige strømforbruket i Fastlands-Norge i 2020 ender på.

En viktig grunn til at strømforbruket øker mer er at mens det i mange år var nedgang i kraftintensiv industri, har dette snudd til oppgang de to siste årene. Hydro Aluminium Sunndal har startet opp igjen sin nedstengte linje (SU3) og treforedling går bedre. Den positive utviklingen i kraftintensiv industri er ventet å fortsette fremover i følge rapporten til NVE.

En annen utvikling som påvirker strømforbruket er elektrifisering av transport. Stadig flere elbiler, elektriske ferger og andre elektriske kjøretøy, gjør at strømforbruket i transportsektoren vil øke raskt fremover. Datasentre er en annen ny forbruksgruppe av strøm. I Norge er det foreløpig bare mindre datasentre, men dette kan endre seg raskt.

 

Last ned NVE-rapport 25 - 2017 Energibruk i Fastlands-Norge

 

 

 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Birger Bergesen, tlf 22959229 / 90112838

Seniorrådgiver Dag Spilde, tlf 22959157 / 40842105