Publisert 08.08.2023

NVE vil prioritere søknader om nett og produksjon i Finnmark

I lys av Regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark, som ble lansert 8 . august, vil NVE framover prioritere saker i Finnmark høyt.

- Vi vil formelt etablere Finnmark som et eget kriterium for prioritering av konsesjonssaker. Det gjelder både nett og kraftproduksjon. Det innebærer at vi vil flytte sakbehandlingskapasitet fra andre saker til saker som gjelder Finnmark. Vi vil også etablere en egen gruppe for å se saker for nett og produksjon i Finnmark i tett sammenheng, sier vassdrags– og energidirektør Kjetil Lund.

NVE prioriterer allerede behandlingen av 420 kV-ledning Skaidi–Lebesby. Saken ble sendt på høring før sommeren, straks etter at Statnett leverte sin tilleggssøknad. Høringsfristen er i slutten av august.

Prioriterer forsyningssikkerhet
Forsyningssikkerhet er ett av kriteriene NVE har for prioritering av konsesjonssaker som gjelder nett. Strekningen Lebesby-Seidafjellet (Varangerbotn) har til nå ikke blitt vurdert av Statnett å være viktig for forsyningssikkerheten.

- Når Regjeringen nå ber Statnett klargjøre betydningen denne strekningen har for forsyningssikkerheten, vil NVE også prioritere denne saken, sier Lund.

Krevende saker
NVE har til behandling en rekke saker som gjelder vindkraft i Finnmark. Disse er i ulike faser, men de er alle krevende saker, både på grunn av de store natur- og miljøverdiene i området, og fordi det er sterke og dels motstridende interesser i disse sakene. NVE vil prioritere disse sakene høyt framover og tilrettelegge for prosesser som inviterer til involvering av alle interesser. Som varslet i regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark, vil NVEs vurderinger og beslutninger i disse sakene fremdeles være basert på en konkret avveiing av fordeler og ulemper for miljøet og samfunnet i den enkelte saken.

- Saker som gjelder vindkraft i Finnmark er krevende, og engasjementet er sterkt fra mange hold. I tråd med regjeringens føringer vil våre beslutninger i disse sakene fremdeles være basert konkrete vurdering av fordeler og ulemper, sier Lund.

Pressehenvendelser

E-post: pressevakt@nve.no 

Tlf: 48 99 76 67 (ikke sms)