Publisert 14.05.2024 , sist oppdatert 16.05.2024

NVE lanserer søknadsveileder for høyspent byggestrøm

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lanserer søknadsveileder og søknadsmal for byggestrøm.  Målet er å forenkle og effektivisere søknadsprosessen for bygg- og anleggsbransjen.

 

Som følge av elektrifisering av bygge- og anleggsbransjen mottar NVE et økende antall søknader om anleggskonsesjon for høyspent anlegg til byggestrøm. Felles for søknadene er at det ofte er korte frister for oppstart av anleggsarbeidene, og at det derfor haster å få strøm til anleggene.  

-  NVE ønsker å legge til rette for gode konsesjonsprosesser.  Med den nye søknadsveilederen og søknadsmalen for høyspent byggestrøm legger vi bedre til rette for effektive prosesser for bygg- og anleggsbransjen og reduserer også vår egen saksbehandlingstid, sier seksjonssjef Ingrid Myrtveit.

I arbeidet med å utvikle veilederen og søknadsmalen har NVE hatt god dialog med bygg- og anleggsbransjen.

- Vi vil takke for de gode innspillene vi har fått fra bransjen, som har bidratt til at løsningen har blitt så bra som mulig, sier Myrtveit.

Søknadsmal for provisoriske høyspent anlegg inne på anleggsområdet

NVE har laget en enkel søknadsmal for anlegg som i sin helhet vil befinne seg inne på et avgrenset anleggsområde. Denne kan tiltakshaver benytte dersom nettselskapet som er områdekonsesjonær leverer strøm helt frem til anleggsområdet. Kravene til søknaden er små fordi NVE forutsetter at virkningene for miljø og samfunn allerede er ivaretatt gjennom den kommunale reguleringsprosessen for anleggsområdet.

NVE åpner samtidig for at kunden selv kan søke om anleggskonsesjon for å bygge, eie og drive forsyning frem til anleggsområdet fra eksisterende nett.

Når andre enn områdekonsesjonær vil bygge anlegg som kan berøre grunneiere og miljø, må disse beskrives i søknaden. I dette tilfellet må søknaden være mer omfattende, avslutter Myrtveit.  

Kontakt
Seksjon for nettkonsesjoner
E-post: nettkonsesjoner@nve.no
Telefonnummer 22959055

Lenke til søknadsveilederen for byggestrøm: Søknadsveileder byggestrøm (nve.no)