Publisert 17.10.2023 , sist oppdatert 09.11.2023

NVE inviterer til informasjonsmøte om konsesjonsbehandling av kraftproduksjon og -nett i Finnmark

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber nå med en helhetlig plan for hvordan saker om nettanlegg og kraftproduksjon i Finnmark skal tas til behandling. Som en del av prosessen inviteres alle berørte parter til et informasjonsmøte, der NVE vil orientere om det pågående arbeidet.

Illustrasjonsbilde, foto: Veri Media/NVE

Regjeringen la den 8. august fram et kraft- og industriløft for Finnmark, der en viktig del var å styrke nettkapasiteten og kraftproduksjonen i Finnmark. På bakgrunn av regjeringens føringer, vil NVE legge til rette for en samordnet og effektiv konsesjonsbehandling av kraftproduksjon og -nett i dette området de neste årene.

– NVE jobber med en helhetlig plan for hvordan vi skal ta søknader om nettanlegg og kraftproduksjon i Finnmark til behandling. Utkastet til denne planen skal være ferdig før vi har dialogmøter senere i vinter. Det er viktig for oss å få innspill til dette arbeidet, slik at vi sikrer en best mulig prosess for alle berørte, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

På informasjonsmøtet vil NVE orientere om de konsesjonssakene for nett og kraftproduksjon som allerede er meldt inn, kraftsituasjonen i området og den videre prosessen. Møtet er relevant for alle aktører som kan bli berørt av kraftutbygginger i Finnmark og relevante tiltakshavere.

En helhetlig plan gir en bedre oversikt

En helhetlig plan skal bidra til at prosjektene kan ses i sammenheng med hverandre. Både når det gjelder samlet belastning for de som berøres av utbygginger og hvorvidt det er kapasitet i nettet til å frakte kraften.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at det er vanskelig å vurdere forslag om kraftutbygging når prosjektene presenteres hver for seg. Vi håper at en helhetlig plan skal gjøre det lettere for alle berørte å vurdere den totale påvirkningen fra kraftutbygging, slik at man finner de samlet sett beste prosjektene, sier Nordberg.

Kraftbransjen må melde inn aktuelle prosjekter

NVE har per i dag mottatt fem vindkraftsaker som det er aktuelt å inkludere i den helhetlige planen. For å lage en helhetlig plan og gi berørte parter en best mulig oversikt over aktuelle prosjekter, ønsker NVE å få beskjed dersom det er andre modne prosjekter som kan realiseres omkring 2030 der det er god dialog med kommune.

– Vi trenger en oversikt over hvilke prosjekter som er aktuelle, for å utarbeide en god helhetlig plan. I løpet av kort tid vil vi be aktuelle utbyggere melde inn modne prosjekter som de jobber med å utvikle i Finnmark hvor det er god dialog med blant annet kommunen, sier Nordberg.

Praktisk gjennomføring

Informasjonsmøtet arrangeres digitalt, den 31. oktober fra klokken 12.00 til 13.00. Alle interesserte kan melde seg på her: https://events.provisoevent.no/norgesvassdrags-ogenergidirektorat/events/informasjonsmoete-om-konsesjonsbehandling-av-kraftproduksjon-og--nett-i-finnmark/register 

Det vil bli mulig å stille skriftlige spørsmål under møtet. Det er også anledning til å sende skriftlige innspill i etterkant.

NVE planlegger også å invitere sentrale berørte parter til dialogmøter i Finnmark før jul. Mer informasjon om dette vil komme senere.

Kontaktinformasjon

For media: 

E-post: pressevakt@nve.no
Telefon: 489 97 667 (ikke sms)


For deltakere

Inger Anette Sandvand Dahlen
Telefon: 22959282