Publisert 08.03.2021 , sist oppdatert 09.03.2021

Mye vindkraftproduksjon i 2020, med mer vind enn normalt

Ifølge tall fra NVE ble det i 2020 produsert 9,9 TWh vindkraft i Norge – 4,4 TWh mer enn i 2019. Økningen skyldes en kombinasjon av unormalt mye vind og flere vindparker som ble ferdigstilt i 2020.

I 2020 ble det ferdigstilt 15 nye vindparker. Foto: NVE

Det ble bygget mange nye vindparker i Norge i 2020

I 2020 ble det ferdigstilt 15 nye vindparker og en reetablering på Hundhammerfjellet. Ytterligere en vindpark – Kjølberget – startet å produsere strøm, men var ikke ferdigstilt ved årsskiftet. Totalt er det ved årsskiftet 53 vindparker i Norge, inkludert de som er påbegynt. De består av 1164 vindturbiner og vil i et normalår produsere 13 TWh kraft.

Alt om kraftproduksjon fra vindkraft finner du her

Her kan du søke og hente ut vindkraftdata

Det blåste mer enn normalt i store deler av landet i fjor, unntatt på Sør-Vestlandet

2020 var et vindfullt år i Norge med unntak av Sør-Vestlandet, der parkene opplevde fra under normalt til normalt med vind. Dette gjorde at vindparkene i Norge produserte mer enn de ville gjort i et normalår. I gjennomsnitt produserte norske vindkraftverk 108 % av normalen. Dette ga en brukstid på 3274 timer for de vindkraftverkene som var i drift gjennom hele året, noe som tilsvarer en kapasitetsfaktor på 37,4 %.

Oversiktskart med beregnede indekser. Kilde Meventus

Mer informasjon og data

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 996 97 202

Magnus Wold, overingeniør
Mobil: 995 58 138