Publisert 13.02.2024 , sist oppdatert 14.02.2024

Lavere kraftpriser i sør, men fortsatt store prisforskjeller i Norge

2023 var enda et år med store prisvariasjoner og vedvarende prisforskjeller mellom nord og sør i Norge. Selv om kraftprisen i sørlige Norge ble halvert fra året før, var prisen fortsatt høy i en historisk sammenheng. I Midt- og Nord-Norge var prisen noe høyere enn i 2022, men her var prisene likevel lavere enn i sørlige Norge.

Foto: Herman Dreyer/NVE

I 2023 var den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge 64 øre per kilowattime (kWh). Det er under halvparten av prisen i 2022.

– Hovedårsaken til prisnedgangen var lavere gasspris og høyere magasinfylling, spesielt i sørlige Norge, sier fungerende avdelingsdirektør Ane Torvanger Brunvoll.

I tillegg var det perioder med mye uregulerbar produksjon fra vann-, vind-, og solkraft på kontinentet og i Norden. Det bidro til at vi i 2023 hadde mange flere timer med lave-, og i perioder negative priser sammenliknet med tidligere år.

Store prisforskjeller mellom prisområdene

Prisforskjellen mellom de norske prisområdene var imidlertid stor. Dette skyldes ulik ressurssituasjon og nettbegrensninger (flaskehalser). Gjennomsnittlig årspris i Sørvest-Norge (NO2) var 90 øre/kWh og 76 øre/kWh i Sørøst-Norge og Vest-Norge (NO1 og NO5). Disse prisområdene mer enn halverte årsprisen sammenlignet med 2022. Selv om den gjennomsnittlige kraftprisen ble redusert, var det fortsatt stor døgn- og ukesvariasjon i prisene gjennom året. Det var også perioder med historisk lave ukespriser.

Sørlige Norge er tett knyttet til det europeiske kraftmarkedet gjennom mellomlandsforbindelser. Flere timer med null eller negativ kraftpriser på kontinentet bidro til at Sørlige Norge oftere fikk null eller negativ kraftpriser.

– Mange land i Nord-Europa fikk rekordantall timer med negative priser i 2023. Ettersom vind- og solkraft utgjør en større andel av kraftproduksjonen ser vi oftere at prisen blir null eller negativ, sier Brunvoll.

Uvær og mye tilsig ga høy produksjon i sørlige Norge

Kraftproduksjonen i Norge økte fra 2022 til 2023. Det var spesielt vannkraftproduksjonen i sørlige Norge som var høyere enn året før. De tre prisområdene i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) fikk mye nedbør gjennom hele 2023, og i perioden mellom juli og september kom det svært mye regn. I august kom ekstremværet Hans som ga flere nedbørsrekorder. De store nedbørsmengdene bidro til høy vannkraftproduksjon og perioder med rekordlave priser i Sørøst- og Vest-Norge (NO1 og NO5).

– Når det er høyt tilsig samtidig som fyllingen i magasinene er høy må vannkraftprodusentene produsere uavhengig av hvor lav prisen er, for å unngå flom. Det var dermed høy produksjon samtidig som det var rekordlave priser i Sørøst- og Vest-Norge. To uker på rad fikk disse områdene negativ ukespris, sier Brunvoll.

Økte priser i Midt- og Nord-Norge, men fortsatt laveste i Norden

I Midt- og Nord-Norge var imidlertid ressurssituasjonen svakere enn i 2022. Magasinfyllingen lå stort sett under 2022-nivået hele året. På grunn av mindre nedbør enn normalt fikk Nord-Norge (NO4) mindre snø i fjellet og lavere fyllingsgrad enn medianen gjennom sommeren og høsten. Dette bidro til at kraftprisen i Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4) økte fra året før. Nord-Norge hadde likevel den laveste årsprisen i Norden på 34 øre/kWh, etterfulgt av Midt-Norge med en pris på 44 øre/kWh.

Kontakt

Silje Tellervo Jellsness
Tlf: 22 95 93 53