Publisert 31.08.2022

Ingen langsiktig kraftmarkedsanalyse i 2022

NVE vil i år ikke publisere en egen langsiktig kraftmarkedsanalyse.

- Vi er nå i full gang med en omfattende utredning om hvordan ulike nettløsninger for vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II vil påvirke det norske kraftsystemet.  Vi bruker også betydelige ressurser på analyser og oppfølging av den krevende kraftsituasjonen. Dette arbeidet krever samme kompetanse og ressurser som langsiktig kraftmarkedsanalyse, og dermed har vi rett og slett ikke kapasitet til å gjennomføre en analyse i år, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

NVE har publisert årlige langsiktige kraftmarkedsanalyser siden 2016. Resultatene fra utredningen av virkninger på kraftsystemet av ulike nettløsninger for vindkraft til havs vil bli offentliggjort i desember i år, og den fullstendige rapporten vil være klar i februar 2023.