Publisert 28.06.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Hvor mye energi sparer vi med økodesignkrav til belysning?

NVE undersøkte i 2018 virkningen av økodesign- og energimerkekrav på kraftforbruket til ti husholdningsprodukter. Funnene viste at kravene ville gi en besparelse på 3 TWh i 2030. Årets rapport om belysningsprodukter er en oppfølging av dette arbeidet.

EU-kravene til energieffektive produkter reduserer energibruken i bygg. I de to rapportene våre har vi kun sett på energibruken i husholdninger.

«EUs krav til energieffektive produkter er et viktig og effektivt virkemiddel for å få ned strømforbruk i bygg. Dette er bra for både husholdningene og for miljøet. Samtidig koster virkemidlene lite å forvalte», sier direktør for energiavdelingen Anne Vera Skrivarhaug.

EU-krav gir store samlede besparelser i strømforbruket

Vi har framskrevet strømforbruket til belysning i en norsk husholdning fram mot 2040 med og uten EU-krav. Kravene til belysning vil ha størst effekt de neste fem til ti årene, men i 2040 ville situasjonen i stor grad vært den samme med og uten krav.

- Selv om forskjellen i strømforbruk i 2040 med og uten krav er liten, er den totale besparelsen på over 16 TWh i perioden 2018-2040, forklarer Skrivarhaug. Grunnen til at forskjellen er liten i 2040 er at vi har antatt at på sikt ville LED-pærer erstattet eksisterende lyspærer uten at EU satte krav til dette.

Bare i år 2025 alene vil norske husholdninger kunne spare 1,2 TWh som følge av belysningskravene. Det tilsvarer et årlig strømforbruk til over 70 000 boliger.

Om analysen

Analysen baserer seg på en spørreundersøkelse med svar fra over 2000 respondenter, samt studier utført for EU-kommisjonen.

Vi har gjort flere antagelser og forenklinger i analysen. Det er derfor usikkerheter knyttet til de endelige tallene. På tross av usikkerheten er vår konklusjon at kravene til belysningsprodukter vil gi en betydelig reduksjon i strømforbruk til belysning i norske hjem. Usikkerheten er knyttet til hvor stor denne vil bli. VE har analysert forekomst og bruk av de fem vanligste lyspæretypene i norske hjem. Vi fant at kravene for lyspærer vil gi en samlet besparelse i strømforbruket til belysning på 16 TWh i perioden 2018 til 2040.

Rapporten kan lastes ned her

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Benedicte Langseth, bela@nve.no