Publisert 08.07.2019 , sist oppdatert 28.08.2020

Årlige rapporter om kraftsystemet

NVE overvåker kontinuerlig leveringskvaliteten og driftssikkerheten i kraftsystemet. De to rapportene «Driften av kraftsystemet» og «Avbrotsstatstikk» utgis årlig og gir et innblikk i hvordan systemdriften det foregående året har vært.

Driften av kraftsystemet ser overordnet på hvordan systemet har blitt styrt og utviklet, mens avbruddsstatistikken viser hvordan sluttbrukerne av strøm har opplevd året.

Avbruddsstatistikk

NVEs rapport «Avbrotsstatistikk 2018» baserer seg på årlig innrapportering av avbruddsdata fra norske nettselskap.

I fjor var leveringspåliteligheten 99,983 %. Det vil si at 0,017 % av den elektriske energien ikke nådde frem til sluttbruker på grunn av feil eller utkoblinger. Dette er gjennomsnittlig for årene rapporteringen har foregått.

I snitt opplevde hver strømkunde 2,3 strømbrudd med varighet over 3 minutter. Den gjennomsnittlige strømkunden var uten forsyning 2 timer og 46 minutter. 38 % av strømkundene opplevde ingen avbrudd.

Januar og februar var preget av mye snø, og flere ganger store snømengder på kort tid. Særlig ble strømkunder i Agder-fylkene rammet, men også andre områder i Sørøst-Norge oppstod det avbrudd grunnet snøvær. Se for øvrig NVE faktaark nr. 4-2019.

Driften av kraftsystemet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeider NVE årlig en rapport om driften av det norske kraftsystemet. Rapporten handler om hva som har betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Dette omfatter blant annet driftsforstyrrelser, leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet.

2018 ble et år med stor variasjon i tilsig og nedbør. Fra en rekordtørr sommer gikk vi rett inn i en høst med historisk mye nedbør. For året som helhet kom det 13 TWh mindre nedbør enn normalt, men tilsiget totalt sett endte på normalt nivå på grunn av bresmelting og avrenning fra grunnvann.

Systemansvarligs kostnader for systemtjenester var 441 MNOK i 2018. Alle individuelle kostnader for systemtjenester var høyere i 2018 enn året før. Likevel var kostnadene totalt sett rundt gjennomsnittet for de siste ti årene. Systemansvarlig forklarer økningen med blant annet økte priser for reserver, som følge av en kaldere vinter og en varmere sommer enn fjoråret.

 

Les NVE-rapport 2019-29 Avbrotsstatistikk 2018

Les NVE-rapport 2019-27 Driften av kraftsystemet 2018

Kontaktperson

Avdelingsingeniør Håvard Hansen, tlf. 406 07 758