Bransjeseminar for skredfarekartlegging i bratt terreng - 7. mars 2018 - NVE

Onsdag 7. mars 2018
Radisson Blu Airport Hotell - Oslo Airport Gardermoen.

Programoversikt

  • Introduksjon til metodeutvikling aktsomhetskart snøskred NVE
  • Metodeutvikling aktsomhetskart snøskred NGI
  • Automatisk deteksjon av snøskredaktivitet ved bruk av radarsatellitter NORUT
  • Bruk av ny teknologi i datainnsamling NGI
  • Skredfarekartlegging i regi av NVE NVE
  • Fra skredfarekartlegging til prosjektering av sikring: "the missing link" Skred AS
  • Probabilistisk tilnærming i kartleggingen NGI 
  • Innføring av uavhengig kontroll? NVE
  • Tilgjengeliggjøring av fareutredninger NVE
  • Avslutning

Detaljert program finner du her.