Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Enebakk kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

 

712 TOBØL NORD
Grunnundersøkelser 18.2.2020 (3,8 MB)|Vurdering 13.03.2020 (6,6 MB)

719 GRAN
Grunnundersøkelser 05.11.2011 (2,28 MB) | Vurdering 04.07.2017 (40,1 MB)

723 NORDLI
Grunnundersøkelser 05.11.2011 (2,28 MB) | Vurdering 04.07.2017 (40,1 MB)

724 ÅRSRUD
Grunnundersøkelser 05.11.2011 (2,28 MB) | Vurdering 04.07.2017 (40,1 MB)

734 NORDLI VEST
Grunnundersøkelser 05.11.2011 (2,28 MB)  | Vurdering 04.07.2017 (40,1 MB)

2475 TOBØL SØR
Grunnundersøkelser 18.2.2020 (3,8 MB)| Vurdering 13.03.2020 (6,6 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

;

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.