Publisert 05.09.2023 , sist oppdatert 26.02.2024

Åknes Dreneringsprosjekt: Informasjon og status

I perioden 2017 til 2021 er det utført eit større kunnskapsprosjekt i regi av NVE, som konkluderte med at drenering av det ustabile fjellpartiet kan redusere risikoen for skred. NVE ved Region Vest har no starta arbeidet med å vurdere ulike sikringsløysingar. 

 

Tidslinja inneheld informasjon om allereie utført arbeid,  illustrerer planlagt framdrift og vert oppdatert jamnleg.