Publisert 07.08.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Flakskred

Snøskred utløysast normalt i dalsider med helling mellom 30 og 60 grader, og som regel under eller rett etter store snøfall, sterk vind eller temperaturstigning.

Eit flakskred oppstår når ein større del av snødekket losnar, som eit flak langs eit glideplan. Skreda losnar som oftast i sjiktovergangar innad i snøen, altså grenseflater mellom to snølag med forskjellig fastheit, eller i overgangen mot bakken. Skred som har glideplan langs bakken kallast glideskred. Flakskred kan bli fleire kilometer breie, og involvere enorme snømengder som ofte rekk heilt ned i dalbotnen.

Snøskred utløysast normalt i dalsider med helling mellom 30 og 60 grader, og som regel under eller rett etter store snøfall, sterk vind eller temperaturstigning.

For meir info om snøskred, les faktaark her.