Egersund vindkraftverk

Tiltakshaver
NORSK VIND EGERSUND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200503299;200706600;201504592
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.08.2015
Fylke
Rogaland
Kommune
Eigersund
Søkt produksjon
374.00 GWh
Søkt effekt
110.00 MW

NVE meddelte konsesjon til Norsk Vind Egersund AS 1.12.2011 for å bygge og drive Egersund vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Eigersund kommune i Rogaland. Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak 4.11.2014.

NVE godkjente i oktober 2015 detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for prosjektet, og anleggsarbeidene hadde oppstart i august 2016. Prosjektet vil bygges ut med 33 vindturbiner, og idriftsettelse av vindkraftverket er planlagt i 2017.