Konsesjonssak - NVE

Tonstad vindkraftverk

Tiltakshaver
TONSTAD VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200903265;201710090
Status
Konsesjon gitt
Dato
14.09.2015
Fylke
Agder
Kommune
Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal
Søkt produksjon
714.00 GWh
Søkt effekt
210.00 MW

Vindkraftverket ble satt i drift i 2019.

NVE har gitt konsesjon til Tonstad Vindpark AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Tonstad vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal kommune, Agder fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 210 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Tonstad vindkraftverk 19.12.2013, og Olje- og energidepartementet stadfestet, med justeringer av vilkår knyttet til hubro, NVEs vedtak den 07.09.2015. NVE viser til oppdatert anleggskonsesjon av 14.09.2015 i henhold til OEDs endelige vedtak. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 08.06.2018.

NVE mottok i brev av 14.10.2015 søknad fra Tonstad Vindpark AS om utvidelse av planområdet til Tonstad vindkraftverk. NVE har i vedtak av 11.11.16 avslått søknaden om utvidelse av planområdet. Vedtaket ble ikke påklaget og er derfor endelig.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=