Konsesjonssak - NVE

Tonstad vindkraftverk

Tiltakshaver
TONSTAD VINDPARK AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200903265;201710090
Status
Konsesjon gitt
Dato
14.09.2015
Fylke
Agder
Kommune
Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal
Søkt produksjon
714.00 GWh
Søkt effekt
210.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok 19.1.2018 detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Tonstad vindkraftverk. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden.

Planene ble godkjent i vedtak av 08.06.2018. Vindkraftverket er under bygging.

NVE meddelte 19.12.2013 Tonstad Vindpark AS konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 til å bygge og drive Tonstad vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Sirdal og Flekkefjord kommuner i Vest-Agder. Klagene og innsigelsen førte ikke frem og OED stadfestet NVEs konsesjonsvedtak med justering av vilkår knyttet til hubro. NVE viser til oppdatert anleggskonsesjon av 14.09.2015 i henhold til OEDs endelige vedtak.

NVE mottok i brev av 14.10.2015 søknad fra Tonstad Vindpark AS om utvidelse av planområdet til Tonstad vindkraftverk. NVE har i vedtak av 11.11.16 avslått søknaden om utvidelse av planområdet. Vedtaket ble ikke påklaget og er derfor endelig.