Bremangerlandet vindkraftverk

Tiltakshaver
BREMANGERLANDET VINDPARK AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200708328
Status
Konsesjon gitt
Dato
06.06.2017
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Bremanger
Søkt produksjon
272.00 GWh
Søkt effekt
80.00 MW

OED har endret NVEs vedtak og gitt konsesjon til Bremangerlandet vindpark AS om å bygge og drive Bremangerlandet vindkraftverk.

OED har lagt vekt på at Bremangerlandet vindkraftverk er er et svært godt vindkraftprosjekt når det gjelder forventet produksjon og tekniske forhold.

NVEs vedtak om å avslå søknad fra SFE Nett om nettilknytning av vindkraftverket mot Rugsundøy ble samtidig opphevet av OED og sendt NVE for ny behandling.