Konsesjonssak - NVE

Bremangerlandet vindkraftverk

Tiltakshaver
BREMANGERLANDET VINDPARK AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200708328;201904158
Status
Konsesjon gitt
Dato
06.06.2017
Fylke
Vestland
Kommune
Bremanger
Søkt produksjon
293.76 GWh
Søkt effekt
86.40 MW

OED har i vedtak av 06.06.2017 endret NVEs avslag og gitt konsesjon til Bremangerlandet vindpark AS om å bygge og drive Bremangerlandet vindkraftverk. OED la vekt på at Bremangerlandet vindkraftverk er er et svært godt vindkraftprosjekt når det gjelder forventet produksjon og tekniske forhold. 

NVE mottok den 14.10.2019 søknad om konsesjonspliktige endringer, miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan fra Bremanger Vindpark AS. Søknader, relevante rapporter og vedlegg kan lastes ned til høyre på denne siden. Dokumentene tilknyttet MTA/detaljplan og søknad om konsesjonsendringer er nummerert mellom 09-38. Søknadene og planene var på høring med høringsfrist den 06.12.2019.