Konsesjonssak - NVE

Skardsøya vindkraftverk

Tiltakshaver
STATKRAFT VIND UTVIKLING DA
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200803840
Status
Søknad trukket
Dato
16.09.2015
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Aure
Søkt produksjon
187.00 GWh
Søkt effekt
55.00 MW

SAE Vind DA skriver i brev av 16.9.2015 at de  avslutter planleggingen av Skardsøya vindkraftverk, og saken er derfor avsluttet.

SAE Vind DA søkte 12.5.2010 om konsesjon for å bygge og drive Skardsøya vindkraftverk i Aure kommune. Vindkraftverket var planlagt med en installert effekt på 55 MW.