Konsesjonssak - NVE

132 kV Åfjord-Eide og Eide transformatorstasjon

Tiltakshaver
TENSIO TS AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202002899
Status
Melding
Dato
29.02.2020
Fylke
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen, Ørland, Åfjord

NVE har mottatt melding fra Tensio TS om bygging av en ny ca. 30 km lang 132 kV kraftledning fra Åfjord transformatorstasjon i Åfjord kommune til en planlagt ny Eide transformatorstasjon i Ørland kommune. Anleggene som meldes er planlagt i Åfjord, Ørland og Indre Fosen kommuner i Trøndelag fylke.

Tensio TS har meldt to alternative traséløsninger for kraftledningen. Alternativ 1 er planlagt mot Lysøysundet ut fra Åfjord transformatorstasjon, før det går sør-vest i retning mot Eide. Alternativ 2 er planlagt å følge traseen til 420 kV Åfjord-Snilldal sørover fra Åfjord transformatorstasjon, for deretter å krysse vestover mot Eide.  

Tensio TS begrunner planene med at et økende strømforbruk i kommunene Indre Fosen og Ørland gjør at det er behov for å gjennomføre tiltak for å bedre forsyningssikkerheten og for å sikre fremtidig strømforsyning.