Konsesjonssak - NVE

Nye 132 kV kabler Smestad-Lilleaker-Fornebu

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201911317
Status
Søknad
Dato
08.06.2020
Fylke
Oslo, Viken
Kommune
Oslo, Bærum

Elvia AS søker om anleggskonsesjon for bygging og drift av et nytt 132 kV kabelanlegg på strekningen Smestad-Lilleaker-Fornebu i Oslo og Bærum kommuner.  

Elvia søker om å bygge og drive en ca. 3,3 km lang 132 kV jordkabel mellom Smestad og Lilleaker transformatorstasjoner. Forbindelsen skal erstatte eksisterende 47 kV oljetrykkskabler på strekningen. Elvia søker videre om å etablere en ny 132 kV kabelforbindelse mellom Smestad og Fornebu transformatorstasjoner. På strekningen Smestad-Lilleaker skal denne forbindelsen legges i samme grøft parallelt med den nye forbindelsen Smestad-Lilleaker. 

Elvia søker også om å installere en ny transformator med ytelse 160 MVA og omsetning 132/47 kV samt en ny petersen-spole i Fornebu transformatorstasjon. I den forbindelse søker Elvia om å utvide transformatorstasjonen i sør-østlig retning innenfor dagens stasjonstomt.