Konsesjonssak - NVE

Nye 132 kV kabler Smestad-Lilleaker-Fornebu

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201911317
Status
Konsesjon gitt
Dato
29.04.2021
Fylke
Oslo, Viken
Kommune
Oslo, Bærum

NVE ga den 29.04.2021 Elvia AS anleggskonsesjon og samtykke til ekspropriasjon for å bygge og drive en ca. 3,3 km lang 132 kV jordkabel mellom Smestad og Lilleaker transformatorstasjoner og en ca. 9 km lang 132 kV jordkabel mellom Smestad og Fornebu transformatorstasjoner. NVE ga også Elvia tillatelse til å utvide Fornebu transformatorstasjon for innstallering av ny transformator og spole. 

Begrunnelsen for vedtaket er at det forventes betydelig forbruksvekst på Fornebu i årene fremover blant som følge av ny kommunedelplan som innebærer inntil 8000 nye boliger på Fornebu. Ny 132 kV kabel fra Smestad til Fornebu styrker forsyningssikkerheten til Fornebu spesielt og i Bærum generelt. 

Ny 132 kV jordkabel på strekningen Smestad-Lilleaker er en nødvendig fornyelse av eksisterende 50 kV oljetrykkskabler på strekningen som nærmer seg utgått teknisk levetid.