Tverråi kraftverk

Registreringsnummer
6354
Saksnummer
200701308,201836806
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
31.08.2012
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Nesbyen
Vassdragsområde
012.CC7A0
Søkt produksjon
7.50 GWh