Konsesjonssak - NVE

Midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Nesjøen - 2022-2024

Registreringsnummer
8605
Saksnummer
202016718
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Midlertidig tillatelse
Status
Søknad
Tiltakshaver
STATKRAFT ENERGI AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Tydal
Vassdragsområde
123.G